TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

ATLE BIRKELAND

Atle er sykkelinstruktør og i tillegg finn du han i saltimar innan styrke og kondisjon.  Atle har bakgrunn som fotballspelar og har alltid drive med ulike formar for trening. Dei seinare åra er det først og fremst sykling som har vore i fokus.

 

Atle er oppteken av at trening  skal vera eit lavterskel tilbod tilrettelagt for alle nivå. Variasjon, effektivitet, skadeforebygging, kontinuitet, i tillegg til glede ved nye utfordringar er viktige prinsipp!

 

Utdanning:

- Idrett Grunnfag – Høgskulen Stord/  
  Haugesund

- Sykkelinstruktør – Norges Idrettshøgskole
  (NIH)

- Gruppetrening Basis – NIH

 

 

 

TILBAKE TIL TILSETTE

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto