TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

Bli medlem på SvingenPuls

For å bli medlem må du koma inn i resepsjonstida eller skrive til oss her:

 

Då tar me kontakt for å ordne med kontrakt, nøkkelkort etc.

 

Er du under 18 år må me ha underskrift av ein føresett på kontrakten.
Born under 15 år får ikkje eige nøkkelkort.

 

 

 

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto