TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

MARITA LIE NESSE

Marita jobbar som gruppeinstruktør på Svingen Puls. Ho har drive aktivt med fotball og løping
i mange år. I tillegg har ho erfaring som spinninginstruktør.

 

Ho er oppteken av at trening skal vera enkelt
å gjennomføre og det skal vera gøy. Marita er opptatt av at trening ikkje skal vera mote, men at det er noko ein kvar skal ha glede av i kvardagen, same kva utgongspunktet er. Trening skal gje overskudd og trening er for alle!

 

 

Utdanning:

- Grunnkurs Fitness, Norges Idrettshøgskole (NIH)

 

Kurs:

- BasisBall , Back to Start

 

TILBAKE TIL TILSETTE

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto