TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

Kurs:

A-kurs for treningsledere, ISF

Styrke, SATS Skolen

Metodikker, SATS Skolen

BasisBall Raw, Back to Start

BasisBall 4x4, Back to Start

BasisBall CenterCore, Back to Start

BasisBall RIT, Back to Start

 

MARTHE G. BIRKELAND

Marthe er dagleg leiar og jobbar som instruktør, personleg trenar og kostholdsveileder.

 

Marthe har jobba som instruktør i SATS kjeden i Oslo sidan 2007 og seinare som instruktør, treningsveileder og personleg trenar på SATS og Aktiv365 i Bergen. I tillegg har ho hatt ansvar for bedriftstrening ved Politihuset i Bergen gjennom fleire år.

 

Ho har lang erfaring med fysisk trening frå operative yrker og har drive aktivt med fotball, handball og friidrett. Marthe har særleg interesse for funksjonell trening og fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv.

 

Ho er oppteken av å ha tilbod for folk i alle aldrar uansett utgangspunkt, og kjører gjerne både gruppe- og PT-timar utandørs.

 

 

 

Utdanning:

- Idrettslinje, VGS

- Grunnkurs Fitness, Norges Idrettshøgskole (NIH)

- Gruppetreningsinstruktør, NIH

- Treningsveileder, NIH

- Personlig trener, NIH

- Kosthold og trening, NIH

- Kosthold og helse, NIH

 

 

Div. interne treningsfaglige workshops, kurs og seminar i regi av Forsvaret, Politiet, NIH, SATS og Aktiv365.

 

TILBAKE TIL TILSETTE

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto