TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

Haaheim Gaard

Alle faste medlemmar får -10 % på mat og opphald på Haaheim Gaard. *

Hugs å vise adgangskort for rabatt.

 

*Gjeld ikkje medl. skap med klippekort og gjeld ikkje for evt. følge.

 

Kontakt her: www.haaheimgaard.no

Tysnesklinikken

Alle medlemmar får prioritet i køen hos Tysnesklinikken. Dvs at ein kjem til seinast innan 4 dagar.

 

Bestill time her: www.tysnesklinikken.no

 

 

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto