TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

PERNILLA EPLAND

Pernilla jobbar som instruktør, personleg trenar og treningsveileder
på SvingenPuls. Ho er aktiv løpar for Stord Friidrett og satsar for tida høgt
på dette.

 

Trening skal vera gøy og variert, men også utfordrande. Eit treningsmål kan vera med på å oppretthalda motivasjon og skapar mestringsfølelse.

 

 

Utdanning:

- Idrettsfag, Stord Vidaregåande skule

- Bachelor i folkehelse med vekt på 
  fysisk aktivitet

 

 

 

 

 

 

TILBAKE TIL TILSETTE

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto