TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

Haaheim Gaard

Me er så heldige å samarbeide med Haaheim Gaard (www.haaheimgaard.no). Eit nydeleg gardshotell
på Haaheim, ca 10 minuttar å køyra frå Våge og SvingenPuls. Her tilbyr me ulike aktivitetstilbod for gjestene, både om ein kun er på dagstur eller på opphald med overnatting.

 

Noko av det me kan tilby:

Aktivitetstilbod på Haaheim Gaard

Tysnes Golf

SJÅ PDF

SJÅ PDF

Me samarbeider også med Tysnes Golfklubb. Banen ligg berre nokre
hundre meter frå Haaheim Gaard i nydeleg natur på Dalen.

 

Skal du arrangere HMS-tur med jobben, skal på tur med venegjengen
eller familien så ta kontakt for gode pristilbod.

 

 

SvingenPuls:

Haaheim Gaard:

Tysnes golfklubb:

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto