TRENINGS- OG AKTIVITETSSENTER PÅ TYSNES

Tysnesklinikken

Tysnesklinikken er lokalisert i treningssenteret, SvingenPuls, i Våge sentrum.

www.tysnesklinikken.no    E-post: kontakt@tysnesklinikken.no   Tlf. nr: 403 91 939

 

Vi starter opp med to svært erfarne kiropraktorer og en ung og ambisiøs fysioterapeut.
Vi ønsker i samarbeid med SvingenPuls å etablere et lite kompetansesenter innen muskel-
og leddplager på Tysnes. Vi ønsker å gi våre pasienter en helhetlig og tverrfaglig utredning
og behandling.

 

Ved siden av kiropraktikk og fysioterapi, har vi mye kompetanse innen slyngetrening,
nålebehandling og av idrettsutøvere. Utover dette har kiropraktor Harald Hægland tatt
en påbygnings master i behandling av barn og gravide.

 

Vårt ønske er at du skal være trygg på at du kan komme til oss med alle typer nerve-,
muskel- og skjelettplager - både akutte og langvarige.

 

 

JØRGEN STEIN

KIROPRAKTOR, MNKF

Daglig leder NEMUS Arna.

 

Utdannet Kiropraktor fra Syddansk universitet i Odense, Danmark.

 

Jobbet ved Nesttun Kiropraktor Klinikk (NEMUS Nesttun) siden 2008 og medeier fra 2012. Jobber til daglig med flere typer problemstillinger innenfor muskel, nerve og skjelettsystemet.

 

Spesielt interessert i idrettsskader

og behandling av ekstremiteter

(ankler, knær, albuer, håndledd). Foruten alminnelige kiropraktor-teknikker bruker også Jørgen nåler

i behandling av muskulære triggerpunkter.

 

Utover dette er Jørgen Stein medeier

i NEMUS Arna og Austevoll Kiropraktor Klinikk. Jørgen jobber også som kursholder i triggerpunktbehandling med nåler.

 

 

 

 

 

HARALD HÆGLAND

KIROPRAKTOR, MNKF

Harald Hægland har tatt Mastergrad

i Kiropraktikk i UK (AECC) 2002.

 

Jobbet ved Nesttun Kiropraktor Klinikk (NEMUS Nesttun) etter dette. Medeier

i klinikken siden 2004.

Videreutdanning:

Kiropraktor Harald Hægland har også mastergrad (Advanced professional practice in musculoskeletal health in pediatrics) i muskel- og skjeletthelse hos barn og gravide.

 

Ellers er Kiropraktor Harald Hægland medeier av Austevoll Kiropraktor Klinikk  og NEMUS Arna.

 

 

 

 

 

 

 

 

CECILIE BREKKAN

FYSIOTERAPEUT

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen
i Bergen og personlig trener gjennom Active Education og Høgskolen
i Hedmark.

 

Cecilie Brekkan kan hjelpe deg med skader og smerteproblematikk relatert til muskel- og skjelettapparatet.
Hun interesserer seg særlig for
plager relatert til underkroppen
(fot/ankel,kne,hofte), skulder og svangerskapsproblematikk. Forebyggende trening og behandling
av idrettskader er også et interessefelt, enten om du er mosjonist eller aktiv idrettsutøver.

 

Cecilie Brekkan har blant annet kurs
i smertebehandling med nåler, kinesio-teiping og motor kontroll trening.
Hun har tro på en aktiv tilnærming,
og kombinerer gjerne trening sammen med andre behandlingsformer for
å optimalisere behandlingen.

Cecilie Brekkan jobber også på SATS Nesttun som personlig trener. Hun begynte som fysioterapeut ved Nemus Nesttun og Nemus Arna i mars 2015.

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS /

KART /

 © SvingenPuls Nettsida laga av: Bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes Foto